Hailongson.com tuyển dụng 30 vị trí bảo vệ trong tháng 01 - 2018

HAILONGSON.COM tuyển dụng nhiều vị trí:
Yêu cầu:
Nam cao 1,65m trở lên, cân nặng 55kg trở lên ...
Nữ cao 1,55m trở lên, cân nặng 45kg trở lên...