Liên hệ:

Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hải Long Sơn

Địa chỉ: Số 101/1/11 Kp.Đồng An 3, P.Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Bình Dương

SĐT: 0650 3 802 205

Fax: 0650 3 802 206

Hotline: 0917 977 066

Email: baovehailongson@gmail.com

Website: www.hailongson.com